ആളൊഴിഞ്ഞ പ്രദേശത്ത് കാറില്‍ വെച്ച് അനാശ്യാസം

News

ആളൊഴിഞ്ഞ പ്രദേശത്ത് കാറില്‍ വെച്ച് അനാശ്യാസം സീരിയയേയും സംവിധായകനേയും നാട്ടുകാര്‍ പിടികൂടി ഈ നടിയുടെ മുഖം കണ്ടാല്‍ വീട്ടമ്മമാര്‍ പിന്നെ ഈ സീരിയല്‍ കാണില്ല

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *