ഭാര്യക്ക് സ്മാര്‍ട്ട്ഫോണും മാസം കാശും അയച്ചു ഗള്‍ഫില്‍ പോകുന്ന പ്രവാസി സുഹൃത്തുക്കള്‍ ഈവീഡിയോ കാണാതെ പോകരുത്

News

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *