മുഖം മറച്ചു ടിക്ക് ടോക്ക് ചെയ്ത കണ്ണൂര്‍ക്കാരിക്കു പണി കിട്ടി

News

മുഖം മറച്ചു ടിക്ക് ടോക്ക് ചെയ്ത കണ്ണൂര്‍ക്കാരിക്കു പണി കിട്ടി സോഷ്യല്‍ മീഡിയകളില്‍ വൈറല്‍ ആയതോടെ യുവതിയെ തേടി നാട്ടുകാര്‍

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *